Projekty

Realizacja projektu » więcej
Odsłon: 4125, 2015-10-12
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - Tytuł projektu: Uruchomienie produkcji nowego typu urządzeń chłodniczych w firmie MAWI Nr projektu MRPO.02.01.01-12-0008/15 » więcej
Odsłon: 4226, 2015-09-30
Logowanie do Mawi Konektor » więcej
Odsłon: 6046, 2015-06-01
Wdrożenie w firmie MAWI nowoczesnego systemu B2B MAWI KONEKTOR » więcej
Odsłon: 9112, 2014-02-10
Dokumentacja do projektu nr WND-POIG.08.02.00-12-249/13 » więcej
Odsłon: 8444, 2014-02-10
Protokół z wyboru » więcej
Odsłon: 8433, 2014-02-10
Informacja o wyłonieniu » więcej
Odsłon: 8646, 2014-02-10
W związku z unieważnieniem zapytania ofertowego z dnia 07.01.2014 firma Mawi zamieszcza ponowne zapytanie ofertowe dotyczące dostawy systemu informatycznego do automatyzacji procesów biznesowych wraz z niezbędnym sprzętem -B2B Mawi Konektor. » więcej
Odsłon: 8679, 2014-01-21
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy systemu informatycznego do automatyzacji procesów biznesowych wraz z niezbędnym sprzętem. » więcej
Odsłon: 8876, 2014-01-07
Zakończono inwestycję w ramach umowy o dofinansowanie Projektu w ramach II Osi Priorytetowej Gospodarka regionalnej szansy Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 » więcej
Odsłon: 10085, 2013-01-08
Strona 2 z 3
< 1 2 3 >
logowanie